Alles wat leeft en heeft geleefd geeft mij inspiratie voor mijn werk. Enkele steekwoorden: de natuur, (argus)ogen, gezichten, dieren, emotie, verdeeldheid, vertwijfeling, moed.